Drzwi bezprzylgowe czy przylgowe?

Z modą jest tak, że przychodzi i coś na nas stara się wymusić, jako pożądaną przez większość normę. Tymczasem klasyka, może okazać się nadal właściwa lub potrzebuje tylko małych udoskonaleń. Tak właśnie jest z poszukiwaną obecnie konstrukcją drzwi, określaną jako bezprzylgową. Drzwi bezprzylgowe (uznawane za nowocześniejsze) to konstrukcja, w której zamknięte skrzydło i ościeżnica tworzą jedną płaszczyznę, widoczną po stronie otwierania drzwi. W konstrukcjach klasycznych? przylgowych - występuje charakterystyczne przesuniecie płaszczyzn zamkniętego skrzydła i ościeżnicy. Należy podkreślić, że patrząc do strony tzw. głębi ościeża, obie konstrukcje wyglądają tak samo i nie jest możliwe ich rozróżnienie przy zamkniętych drzwiach. 

Od strony kosztów, należy stwierdzić, że drzwi bezprzylgowe są droższe od drzwi przylgowych, choćby z racji stosowania znacznie bardziej kosztownych zawiasów ukrytych. Różnica nie jest bagatelna, dlatego warto dobrze rozważyć przed zakupem drzwi celowość zastosowania określonego rozwiązania. Skrzydło drzwi bezprzylgowych ma bardziej masywną optycznie krawędź, widoczną w stanie otwarcia. Ramiak takiego skrzydła mający grubość ok 40 mm, jest pozbawiony przylgi, stąd określany jest też jako tępy. Przylga, charakterystyczna dla drzwi tej samej nazwy, zasłania w stanie otwarcia skrzydła zamek (jego metalową wypustkę tzw. falę) a w stanie zamkniętych drzwi zasłania szczelinę pomiędzy skrzydłem i ościeżnicą, w widoku od czoła. Krawędź otwartego skrzydła drzwi przylgowych odbierana jest z racji widocznych podziałów jako miej masywna w stosunku do skrzydła bez przylgi. W wąskich pomieszczeniach, układ jednopłaszczyznowy skrzydła i ościeżnicy drzwi bezprzylgowych powiększa optycznie wolną przestrzeń podłogi, tworząc dodatkowo wrażenie, drzwi wbudowanych w ścianę. 

Kiedy zatem warto polecić drzwi bezprzylgowe DANA? 
Z technicznego punktu widzenia, do pomieszczeń stale zamkniętych, w wąskich przejściach, gdy główny widok drzwi jest od strony ich otwierania. Nie bez znaczenia jest także rodzaj pokrycia skrzydła i ościeżnicy. Dla drzwi fornirowanych, których powierzchnia ma ukazać jej naturalne własności, każdy element uproszczenia i nowoczesności wydaje się być nieco ?na siłę?. Drzwi białe lub w lakierach NCS w konstrukcji bezprzylgowej będą podkreślały poszukiwany obecnie, nowoczesny charakter wnętrza. Wyjątkiem są tu zupełnie gładkie drzwi Euroba/SAX, które doskonale prezentują się w obu wersjach, we wszystkich typach wnętrz. Drzwi z kolekcji Audienz są klasyką we współczesnej formie i dedykowanym dla nich rozwiązaniem jest konstrukcja przylgowa. Drzwi DANA oferują zawsze odbiorcy maksimum zadowolenia z trwałości i estetyki. Która z konstrukcji, przylgowa czy bezprzylgowa dla konkretnych drzwi, wyda się Państwu bardziej elegancka i właściwa, pozostawiam ocenie własnej po ich obejrzeniu w salonie na Krzyckiej.

Krzysztof Belof


Copyright © 2008 Dana
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt: Damaks
Powered by: FreeTree.CMS
Google+